ALUMINIM!!

El cicle de vida de l'alumini
D'on ve i quins són els impactes?
- L'alumni s'obté d'un mineral anomenat bauxita.
-És molt abundant a la terra, sobretot als llocs on plou molt, com els tropicals. Els principals països productors són Brasil, Guinea, Índia i Jamaica.
- La seva obtenció és molt contaminant. les seves consequències són: els moviments de terres, la deforestació, les grans emisions de pols, l'abocament dels deus residus "fang vermell" als rius.
- La seva extracció i fabricació requereix gran quantitat d'energia
L'alumini que menys contamina és el que no es consumeix
- Una llauna d'alumini pot perdurar molt anys. Per sort l'alumini és un metall 100% reciclable.
- El procés de reciclatge és molt menys impactant que el d'extracció de la bauxita, però tot i així genera residus, utilització d'aigua i de sal.
- A Espanya cada any, unes 60000 tones d'alumini es converteixen en paper d'alumini NOMÉS PER A ÚS DOMÉSTIC
- Els envasos de productes alimentaris no poden, per llei, fer servir l'alumini reciclat, així que és millor evitar la seva utilització i substituir-lo per carmanyoles,paper vegetal pel forn...
Què puc fer jo?
Primer, deixar de comprar begudes de llauna i no usar més paper d'alumini.

A continuació us deixam un video que explica molt bé com es reciclen les llaunes d'alumini, que són 100% reciclables, però com us hem explicat aquest alumini no es pot tornar a destinar a productes alimentaris, i per tant per tornar omplir llaunes de begudes han de tornar fabricar alumini nou. Us imaginau la destrucció que s'està provocant a tots aquests països d'on s'extreu la bauxita... REFLEXIONAU-HI!!!


Comentaris

Entrades populars